+45 75 57 70 00

AH_DeDeEo_01

AH Industries er en alsidig arbejdsplads, der kan rumme alle ansatte uanset køn, religion, etnisk og social baggrund, politisk holdning, alder og seksuel orientering. Vi gør alt for at skabe plads til ansatte, som ikke kan udføre deres hidtidige job eller har reduceret arbejdsevne på grund af sygdom, psykiske, fysiske eller sociale vilkår.

AH Industries er en virksomhed, der er domineret af mænd. For at vi kan tiltrække og udvikle kvindelige medarbejdere med samme kvalifikationer som mandlige kolleger, har vi indført en ligestillingspolitik, som skal udvikle mænds og kvinders karrierer på lige fod.

Vi lægger stor vægt på at have tilfredse medarbejdere og på at udvikle dem. Derfor gennemfører vi løbende:

  • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
  • Tilfredshedsanalyser
  • Arbejdspladsvurderinger (APV)

Formålet er at skabe en platform for yderligere udvikling af vores medarbejdere, så alle afdelinger kan fungere effektivt og så alle medarbejderes tilfredshed forbedres – så vi i sidste ende fortsat kan have en velbalanceret og effektiv arbejdsplads.

 

Comments are closed.