moc.s1590780509eirts1590780509udni-1590780509ha@of1590780509ni1590780509

+45 75 57 70 00

AH_EnviClimate_01

Hos AH Industries arbejder vi systematisk på at forebygge og minimere negative miljøpåvirkninger i vores produktionsfaciliteter.

Vi organiserer størstedelen af vores miljøaktiviteter efter ISO 14001 og vores egen klima- og miljøpolitik.

En indsats, der drives af medarbejderne

Vi har nedsat et miljøudvalg, hvor både ledere og medarbejdere har plads.

Vi overholder som minimum alle lokale miljøregler og love i de lande, hvor vi arbejder. Vi forventer det samme fra alle vores underleverandører.

I fremtiden er det vores ønske at udvide vores miljøindsats og at indgå i et samarbejde med vores kunder, så vi kan forbedre vores produktudvikling og produktion rent miljømæssigt.

Vores mål er at gøre slutproduktet så miljøvenligt som muligt.

Comments are closed.