moc.s1601292873eirts1601292873udni-1601292873ha@of1601292873ni1601292873

+45 75 57 70 00

AH_EnviClimate_01

Hos AH Industries arbejder vi systematisk på at forebygge og minimere negative miljøpåvirkninger i vores produktionsfaciliteter.

Vi organiserer størstedelen af vores miljøaktiviteter efter ISO 14001 og vores egen klima- og miljøpolitik.

En indsats, der drives af medarbejderne

Vi har nedsat et miljøudvalg, hvor både ledere og medarbejdere har plads.

Vi overholder som minimum alle lokale miljøregler og love i de lande, hvor vi arbejder. Vi forventer det samme fra alle vores underleverandører.

I fremtiden er det vores ønske at udvide vores miljøindsats og at indgå i et samarbejde med vores kunder, så vi kan forbedre vores produktudvikling og produktion rent miljømæssigt.

Vores mål er at gøre slutproduktet så miljøvenligt som muligt.

Comments are closed.