moc.s1519090282eirts1519090282udni-1519090282ha@of1519090282ni1519090282

+45 75 57 70 00

SS_3-0

Site Solutions er en selvstændig forretningsenhed under AH Industries

Vi udvikler, producerer og servicerer løfte- og transportudstyr til vindmøller. Vi baserer hele vores forretning på mere end 30 års erfaring med vindmølleopstillinger i hele verden.

Vi bistår vindmølleproducenterne med at udvikle og producere transport- og løftegrej, transportudstyr til skibstransport af vindmøllekomponenter og installationsudstyr. Vi tilbyder en lang række on-site ydelser som f. eks. site management, uddannelse, supervision og 24 timers produktsupport – og endda også 12 timers udrykningsservice, hvis udstyret skal repareres på stedet.

Vi er specialiseret i løfte- og transportudstyr til både on- og offshore-installationer.

  • Udvikling og produktion af transportudstyr, skibstransport, installationsværktøjer og serviceværktøjer til opstilling af vindmøller
  • Service, vedligehold og reparationer af løfte- og transportudstyr
  • Udskiftning af komponenter på vindmøller, f. eks. udskiftning af enkelte vinger eller hele rotorer, naceller m.m.
  • Konsulentydelser vedr. opstilling og reparation
  • Site management, supervision og HSE&Q
  • Udviklingsydelser vedrørende løfte- og transportudstyr, havneopmagasinering, sea fastening, grillage og produktionslinjer til svært gods
  • Projektledelse

Comments are closed.