+45 75 57 70 00

AH_RespSupMan_01

AH Industries er en global organisation med partnere over hele verden. Derfor har vi behov for et sæt guidelines, der kan skabe grundlaget for ansvarlig og etisk adfærd hos vores underleverandører.

Ansvarlig leverandørstyring er en del af vores CSR indsats. Vi stræber efter sikkerhed gennem hele vores forsyningskæde, og vi forlanger af vores underleverandører, at de agerer I overensstemmelse med vores Supplier Code of Conduct.

Vores Supplier Code of Conduct forklarer vores forventninger til underleverandører om efterlevelse af internationalt anerkendte menneskerettighedsstandarder. Vi forlanger også, at vores leverandører skal anvende miljøstyringssystemer og at de efterlever en nultolerance-politik for så vidt angår korruption.

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med vores leverandører om at forbedre vores sociale ansvarlighed. Vores Supplier Code of Conduct danner baggrund for vores dialog med leverandører om dette emne. I det tilfælde hvor en underleverandør ikke lever op til vores krav, vil vi gå i dialog med vedkommende om at få rettet op på forholdene.

AH_PDF_Icon
Supplier Code of Conduct

Comments are closed.