+45 75 57 70 00

Hos os betyder CSR, at vi driver vores forretning på en ansvarlig måde og i balance mellem sociale, miljømæssige og finansielle ansvar.

En forretningsorienteret tilgang til CSR giver fordele for alle og gør en positiv forskel gennem:

  • Risk management i relation til de sociale, miljømæssige og finansielle forhold
  • Bedre imødekommelse af krav fra vores interessenter og forøget konkurrencekraft
  • Styrket image og omdømme som et ansvarligt firma
  • Besparelser

CSR er en integreret del af vores strategi og vores aktiviteter fra dag til dag. Målet er, at alle leverandører skal optræde i overensstemmelse med kravene i vores Code of Conduct og vores Supplier Code of Conduct.

Derfor har vi defineret fem indsatsområder for vores CSR-indsats:

  • Forretningsetik
  • Diversitet, udvikling og ligestilling
  • Arbejdsmiljø
  • Miljø og klima
  • Leverandøransvar
AH_PDF_Icon
Supplier Code of Conduct

Comments are closed.