+45 75 57 70 00

AH_Quality_01

Hos AH Industries opfatter vi medarbejderne som vores vigtigste ressource, og derfor er sikkerhed og arbejdsmiljø særdeles vigtige indsatsområder for os. Vi mener, at fokus på medarbejdernes helbred og sikkerhed øger livskvaliteten for den enkelte og dennes familie og er til gavn for lokalsamfundet.

Vi overholder arbejdsmiljøreglerne, og vi sikrer overholdelsen gennem opmærksomhed, kontrol og overvågning såvel som gennem interne audits og eksterne audits, der udføres af tredjepartsorganisationer.

Vores aktiviteter på arbejdsmiljøområdet er formuleret i vores arbejdsmiljøpolitik. Arbejdsmiljøpolitikken beskriver, hvordan AH Industries arbejder på at forhindre ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

AH Industries og vores arbejdsmiljøorganisation arbejder proaktivt på at sikre, at ingen af vores arbejdsrelaterede situationer kan medføre fare for vores medarbejdere og deres helbred.

Risikoen for personskade og erhvervsrelaterede sygdomme skal minimeres, og mulige risikofaktorer skal identificeres og elimineres gennem forebyggende handlinger.

Vi uddanner og motiverer vores medarbejdere, så de kan tage aktiv del i vores arbejdsmiljøindsats.

Comments are closed.