+45 75 57 70 00

Værdi gennem LEAN

Hos AH Industries følger vi principperne i LEAN gennem hele værdikæden. Vores prioriteter (Safety, Quality, Delivery & Cost) styrer den måde, vi arbejder hver eneste dag.

Tanken bag vores LEAN-indsats er at optimere kundens værdi og minimere ressourcespild. Med LEAN holder vi os konkurrencedygtige – og kan dermed forbedre vores kunders konkurrencekraft.

Parat til forandringer

Vores branche forandrer sig hele tiden, og det er vigtigt for os og for vores kunder, at vi evner at forandre os, når behovet opstår.

LEAN giver os mulighed for at ændre vores produktionsmetoder og rutiner inden for meget kort tid.

Korte lead times

Når vi kan eliminere svage steder i værdikæden, kan vi også skabe processer, der kræver mindre arbejde, mindre kapital og mindre tid. Det betyder, at vi kan få vores produkter og ydelser hurtigere gennem systemet – og at vi hurtigt kan reagere, når der opstår ændringer i behovet.

Nul-fejl-kultur

En vigtig del af vores LEAN-program er at fjerne fejl i vores produktion fuldstændig – for at skabe en nul defektkultur. Vi opnår dette gennem standardiserede, fejlsikre og velbeskrevne standardprocesser.s.

Vi optimerer sammen

Men det kan kun lykkes, hvis vi arbejder tæt sammen med vores kunder og leverandører. Sammen kan vi identificere mulige forbedringer i alle vores processer, og dermed gøre processerne hurtigere og meget mindre sårbare over for fejl.

 

LEAN-værktøjerne hos os
 • 5S
 • Visual management
 • VSM
 • Poka Yoke
 • Kanban
 • Gemba
 • PRP
 • FMEA
 • SMED
 • Flow
 • Praktisk problemløsning

Comments are closed.